ยาปฏิชีวนะในวัยเด็กอาจส่งผลต่อการพัฒนาสมอง

การได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่อายุยังน้อยอาจเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสมองของมนุษย์ในด้านที่รับผิดชอบด้านการรับรู้และอารมณ์ เพนิซิลลินเปลี่ยนแปลงไมโครไบโอมซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดที่อาศัยอยู่ภายในและในร่างกายของเรา ตลอดจนการแสดงออกของยีน ซึ่งช่วยให้เซลล์ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

พื้นที่ของสมองที่กำลังพัฒนา ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายหรือใช้ทางเลือกอื่นเมื่อเป็นไปได้ เพื่อป้องกันปัญหาการพัฒนาระบบประสาท ยาเพนนิซิลลินและยาที่เกี่ยวข้องเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเด็กทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา เด็กโดยเฉลี่ยจะได้รับยาปฏิชีวนะเกือบ 3 คอร์สก่อนอายุ 2 ขวบ อัตราการสัมผัสที่ใกล้เคียงกันหรือมากกว่านั้นเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ งานก่อนหน้านี้ของเราแสดงให้เห็นว่าการให้สัตว์อายุน้อยได้รับยาปฏิชีวนะเปลี่ยนการเผาผลาญและภูมิคุ้มกันของพวกมัน การพัฒนาที่สำคัญที่สามในชีวิตในวัยเด็กเกี่ยวข้องกับสมอง การศึกษานี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นแต่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมกับการเปลี่ยนแปลงในสมองที่ควรจะดำเนินต่อไป