ฮ่องกงเร่งสอบสวน เหตุชายป่วยเรื้อรัง ดับปริศนาหลังรับวัคซีนซิโนแวค

เจ้าหน้าที่รัฐในฮ่องกงเผยว่าชายคนหนึ่ง ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่แล้ว เสียชีวิตเพียง 2 วันหลังจากรับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยี่ห้อซิโนแวค แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ ตอนนี้ ความเกี่ยวข้องของสาเหตุการเสียชีวิตกับวัคซีนยังยืนยันไม่ได้

ผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นชายอายุ 63 ปี และได้รับวัคซีนเมื่อวันที่ 26 ก.พ. แต่เมื่อวันที่ 28 ก.พ. เริ่มมีอาการหายใจลำบาก จึงเดินทางไปยังโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในวันเดียวกัน ด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธ ในฮ่องกง เผยว่า ก่อนหน้านั้นผู้ป่วยที่ล่วงลับรายนี้มีโรคเรื้อรังและโรคทางเดินหายใจอยู่แล้ว มีคนมากกว่า 40,000 ในฮ่องกงที่รับวัคซีนโรคโควิด-19 แล้ว และที่ผ่านมามีคนลงทะเบียนรับวัคซีนในฮ่องกงถึงกว่า 254,000 คน