Daily Archives

3 Articles

รัสเซียเรียกกลับเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐ

Posted by admin on
News

เพื่อป้องกัน “ความเสื่อมโทรมที่ไม่อาจฟื้นฟูได้” รัฐบาลมอสโกสั่งให้เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐเดินทางกลับ “เป็นการชั่วคราว”

ข่าวสุขภาพ : โรค “ข้อเสื่อม” กับอาหารที่ควรรับประทาน เพื่ออาการที่ดีขึ้น

Posted by admin on
News

ข่าวสุขภาพ : โรค “ข้อเสื่อม” กับอาหารที่ควรรับประทาน เพื่ออาการที่ดีขึ้น เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงทางสุขภาพก็มากขึ้นตามไปด้วย โดยหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้จากวัยที่เพิ่มมากขึ้นหรืออาจเกิดจากการที่กระดูกอ่อนมีการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอลง นั่นก็คือ โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) โดยหนึ่งในวิธีง่ายๆ ที่อาจช่วยในการป้องกันโรคข้อเสื่อมและช่วยบำรุงสุขภาพของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมนั่นก็คือการรับประทานอาหาร แต่จะมี อาหารที่เหมาะสำหรับโรคข้อเสื่อม แบบไหนบ้าง มีคำตอบมาให้แล้ว

เฟซบุ๊กบรรลุข้อตกลงซื้อขายข่าวกับ “นิวส์คอร์ป”

Posted by admin on
News

บริษัทเฟซบุ๊กและนิวส์ คอร์ปอเรชั่น บรรุลข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน เกี่ยวกับการซื้อและขายเนื้อหาข่าว เพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กในออสเตรเลีย