Daily Archives

One Article

รัฐมนตรีญี่ปุ่นชี้ “ระบบตายตัว” มีผลต่อการแจกจ่ายวัคซีน

Posted by admin on
News

หัวหน้าฝ่ายแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลญี่ปุ่น ยอมรับ “การแทงม้าตัวเดียว” และการที่ระบบหลายอย่าง “ยังตายตัว” ส่งผลให้การแจกจ่ายวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย