Daily Archives

One Article

เมืองชายฝั่งที่มีสีสันของบาราโกวมีชื่อเสียงโด่งดัง

Posted by noi on
Travel News

ศูนย์กลางทางตะวันออกสุดของคิวบาคือเมืองเล็กๆ ของบาราโกว ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่บ้าง ไม่เพียงแต่เป็นจุดที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสน่าจะลงจอดบนเกาะแห่งนี้เป็นครั้งแรก แต่ยังเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของคิวบาและการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในสเปน อย่างไรก็ตาม การแยกตัวของบาราโกวทำให้ไม่กลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้น