Daily Archives

3 Articles

สัญญาณการก่อรัฐประหารของซูดานชัดเจน

Posted by noi on
News

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในคาร์ทูม การยึดอำนาจอย่างไม่เป็นมิตรคือสิ่งที่หลายคนในซูดานและประเทศอื่นๆ กลัวอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สัญญาณมีความชัดเจนเกินไป ทหารนั่งหน้าทำเนียบประธานาธิบดีถูกมองว่าออกแบบท่าเต้นเพื่อนำไปสู่การรัฐประหาร ไม่มีการพยายามปิดบังจุดประสงค์ ผู้ประท้วงเรียกร้องให้ทหารโค่นล้มผู้นำพลเรือนที่ล้มเหลว

กินอย่างไรไม่ให้อ้วน

Posted by admin on
News

เมื่อพลังงานที่ร่างกายได้รับมากกว่าพลังงานที่ใช้ออกไปส่งผลให้เกิดภาวะ “อ้วน” มีไขมันสะสมอยู่ในปริมาณมากกว่าปกติและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา นอกจากนี้ภาวะอ้วนยังอาจเกิดจากพันธุกรรม เพศ อายุ ความเครียด การเคลื่อนไหวของร่างกายและพฤติกรรมการบริโภคอีกด้วย

ส่อง 5 ธุรกิจ พิชิตใจลูกค้า ด้วย Big Data

Posted by admin on
News

ส่อง 5 ธุรกิจ พิชิตใจลูกค้า ด้วย Big Data วันนี้มีธุรกิจจำนวนไม่น้อยเริ่มหันมาใช้ประโยชน์จาก Big Data มากขึ้น เนื่องจากพบว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างมาก เช่น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา หรือส่งเสริมพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในวันที่โลกที่ออนไลน์เข้ามามีบทบาท และขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของผู้คนมากมาย ดังนั้น เมื่อมีคนสื่อสารผ่านออนไลน์มากขึ้น สิ่งที่ตามมาจึงคือข้อมูลจำนวนมหาศาล