Tag Archives

7 Articles

อาหารผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Posted by admin on
News

อาหารผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด อาหารเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารเพียงพอเหมาะสม ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นและมีความรู้สึกดีขึ้น มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับโภชนาการที่เหมาะสม

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารว่าง ที่ดีต่อสุขภาพฟันของเด็ก

Posted by admin on
News

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารว่าง ที่ดีต่อสุขภาพฟันของเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันของเด็กถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีได้นั้น พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องปลูกฝังการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้บุตรหลานของท่านตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อที่จะได้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนสูง/ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน

Posted by admin on
News

อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนสูง/ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โปรตีน เป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากในแต่ละวันเช่นเดียวกับไขมันและคาร์โบไฮเดรต ส่วนวิตามินและแร่ธาตุนั้นเป็นสารอาหารรองที่ต้องการเพียงปริมาณเล็กน้อยต่อวัน นอกจากนี้ โปรตีนยังแตกต่างจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมันตรงที่ร่างกายของคนเราจะไม่สามารถเก็บสะสมโปรตีนไว้ใช้ในภายหลังได้อย่างคาร์โบไฮเดรตและไขมัน การได้รับสารอาหารโปรตีนอย่างครบถ้วนในแต่ละวันถือเป็นสิ่งสำคัญทีเดียว

อาหารผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยตับแข็ง และ ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองจากตับแข็ง

Posted by admin on
News

อาหารผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยตับแข็ง และ ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองจากตับแข็ง ผู้ป่วยตับแข็งอาจต้องเลี่ยงเกลือ โดยเฉพาะในรายที่บวมน้ำ ทั้งนี้ควรมีการกินอาหารให้เพียงพอ และสะอาดด้วย

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Posted by admin on
News

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด อาหารเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารเพียงพอและเหมาะสมก่อน ระหว่างและหลังการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น และมีความรู้สึกดีขึ้น มีกำลังในการต่อสู้กับโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะต้องรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้ำอย่างเพียงพอ

ต้มยำอกไก่ใส่เห็ด เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ให้วิตามินซีสูง

Posted by admin on
News

ต้มยำอกไก่ใส่เห็ด เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ให้วิตามินซีสูง การรับประทานอาหาร เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ คนส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารจากรสชาติที่อร่อยถูกปากและความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร

อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนควรรับประทาน

Posted by admin on
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนควรรับประทาน การรับประทานอาหาร เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเอาใจใส่ให้มาก เพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายเราขับเคลื่อนได้และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ แต่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น มีทั้งดีและไม่ดี แต่หากเราเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง